Skip to content

Kouluruokaohjelma nostaa esille kouluruokailun keskeisimmät uudistus- ja kehittämistarpeet

Virpi Kulomaa, kouluruokakoordinaattori, Maa- ja metsätalousministeriö

Kouluruuan kehittämisohjelman (Kouluruokaohjelman) tavoitteena on lisätä kouluruuan arvostusta, kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa on myös etsitty ratkaisuja maksuttoman välipalan tarjoamiseksi sekä kouluruuan kotimaisuusasteen, terveellisyyden ja ekologisuuden edistämiseksi.

Kouluruokaohjelman laadintatyöstä on vastannut maa- ja metsätalousministeriön asettama moniammatillinen työryhmä, jonka työ käynnistyi vuoden 2021 lopulla. Valmistelua on tehty työryhmän lisäksi yhteistyössä sidosryhmien, kuten oppilaiden ja opiskelijoiden, oppilaitosten, ruokapalveluntuottajien, alan yhdistysten sekä elintarviketeollisuuden toimijoiden kanssa. Kehittämisohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat.

Ohjelman valmistelun tavoitteena on ollut kiteyttää kouluruokailun keskeisimmät kehittämistä sekä uudistamista vaativat osa-alueet kehittämisehdotuksineen. Näitä ovat muun muassa vapaasti valittavien pääruokavaihtoehtojen ja kasvisruuan tarjoaminen, maksuttoman välipalatarjoilun kehittäminen sekä ruokakasvatusyhteistyön tiivistäminen. Lisäksi vastuullisuuden huomioiminen kouluruokailun toteutuksessa ja elintarvikehankinnoissa on ratkaisevassa roolissa kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Kehittämisohjelman tavoitteena on, että kunnissa tunnistettaisiin nykyistä vahvemmin kouluruokailun merkitys lasten ja nuorten hyvinvointia sekä opetusta ja kasvatusta tukevana toimintana. Kouluruuan kansallinen kehittäminen on myös tärkeää, jotta voimme ylläpitää ja vahvistaa kouluruokailuun asiantuntijuutta kansainvälisellä tasolla – profiloituminen kouluruokailun asiantuntijamaana vahvistaa Suomen maabrändiä.

Kouluruuan kehittämisohjelman kohderyhminä ovat päätöksenteosta vastaavat, opetuksen järjestäjät, ruokapalveluiden tuottajat ja muut kouluruokailun keskeiset sidosryhmät.

Luonnos Kouluruuan kehittämisohjelmaksi on lausunnolla 9.11.2022 asti. Ohjelma julkaistaan joulukuussa 2022, jonka jälkeen sitä on tarkoitus jalkauttaa kohderyhmille.

Lisätiedot:

Virpi Kulomaa, kouluruokakoordinaattori

Maa- ja metsätalousministeriö

02951 62260 |  virpi.kulomaa@gov.fi