15.11.2018 14:40 - 15:10 · Sali 2 (101c) ·

Työn ilon reseptejä ja kehittämistuloksia ATPU-palveluista - Sirpa Syvänen

Osuudessa esitellään työn ilon reseptejä ja kehittämis- ja tutkimustuloksia, joita on saatu Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä (www.tyonilollatuottavuutta.net) ja Kainuun ATPU kehittämisprojekteissa ja dialogisen johtamisen Dinno tutkimusohjelmassa (www.dinno.fi). Tavoitteena on tuoda esille keskeisimmät tekijät työssä, työpaikalla ja johtamisessa, jotka vaikuttavat myönteisesti työhyvinvointiin, työn tuloksellisuuteen ja uudistumiseen. Sirpa Syvänen, dosentti, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

  • Aika: 15.11.2018 14:40 - 15:10
  • Paikka: Sali 2 (101c)
  • Esiintyjät: Sirpa Syvänen