Skip to content

Ruokapalvelut voivat edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ruokahankinnoillaan

Kirjoittaja Auli Väänänen, erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohessa yksi isoimmista uhkista elämällemme maapallolla. Ruuantuotannolla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja samalla luonnon monimuotoisuus on ruuantuotannon perusta.

Kuva Sari Gustafsson

Halusimme selvittää, miten ruokahankinnoilla voidaan parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa

Aihe on huomattavan monimutkainen, sillä luonnon monimuotoisuuteen vaikuttaa moni asia kuten ilmastonmuutos, muutokset maan ja merien käytössä, luonnonvarojen kulutus, saasteet sekä vieraslajit. Lisäksi monimuotoisuudelle ei ole olemassa yhtä selkeää mittaria kuten ilmastopäästöille, joita mitataan CO2ekvivalentteina. Gaia Consulting ja Pellervon taloustutkimuksen tekemässä selvitystyössä syntyi ehdotus luonnon monimuotoisuutta edistävistä periaatteista ja kriteereistä ruokahankinnoissa.

Julkisia elintarvikehankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 300 miljoonalla eurolla. Ruokahankinnoilla on siten merkittävä mahdollisuus valitun ateriatarjonnan ja hankintakriteerien kautta edistää biodiversiteetin säilymistä.

Selvityksen perusteella luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää elintarvikehankinnoissa monilla toimilla. Keskeistä luonnon monimuotoisuuden kannalta on, että annamme luonnolle enemmän tilaa ja suojelemme jäljellä olevat luonnontilaiset alueet ja varmistamme, että ruoantuotannossa ei käytetä luonnon monimuotoisuutta heikentäviä toimintatapoja. Lisäksi tulee vahvistaa luonnon monimuotoisuutta tukevia toimintatapoja ja geneettistä monimuotoisuutta.

Siirtymällä kasvispainotteisempaan ruokavalioon ja minimoimalla hävikkiä pystyisimme vähentämään ruuantuotantoalaa, kertoo Anna Kortesoja Gaia Consultingista. Lisäksi erilaiset luonnonvaraiset kaistaleet sekä monilajinen viljely lisäävät viljelmillä esimerkiksi hyönteisten elinalueita. Luomutuotannon keinot kuten viljelykierto parantavat hyönteisten ja pieneliöiden elinmahdollisuuksia mm. torjunta-aineiden vähentämisen kautta, jatkaa Kortesoja. Yhdessä kasvisten määrän kasvattamisen kanssa luomutuotanto ja kestävä lihan- ja kalantuotanto muodostavat hyvän pohjan luonnon monimuotoisuutta edistävälle ruokavaliolle. Kasvispainotteisemman ruokavalion suuntaan ohjaavat myös suomalaiset ravitsemussuositukset.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset toimintatavat aiheuttavat muun muassa metsäkatoa, liikakalastusta, maaperän köyhtymistä, aavikoitumista ja eroosiota. Tässä on erittäin tärkeässä asemassa toimitusketjujen läpinäkyvyys, jotta elintarvikkeita hankkivat tahot tietävät missä ja miten elintarvikkeet on tuotettu.

Monimuotoisuutta tukevien toimenpiteiden hyödyntäminen ruokahankintojen kriteereinä vaatii selkeästi todennettuja järjestelmiä, esimeriksi sertifiointeja. Jotta julkisilla hankinnoilla olisi ohjausvaikusta luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, on tärkeää lisätä ymmärrystä ja turvata hankintojen resurssien riittävyys kestävyystavoitteiden edistämiseksi.

Linkki Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa -selvitykseen