Skip to content

Luomu on vaikuttava valinta ruokapalvelulle

Kirjoittaja:  Aura Lamminparras toiminnanjohtaja, Pro Luomu ry, Luomutetaan ruokapalvelut -hanke

 

Yli puolet julkisista keittiöistä kertoo käyttävänsä jotain luomutuotetta päivittäin. Tärkeimmät syyt käyttää luomua ovat laatu, maku, asiakkaiden hyvinvointi ja vastuullisten toimintojen kehittäminen ruokapalvelussa. Suomen valtion tavoite on, että neljännes julkisten hankintojen raaka-aineista tarjotaan luomuna vuoteen 2030 mennessä. Kansallisessa hankintastrategiassa tällä tavoitellaan ylevästi parempaa ekologista kestävyyttä.

Pro Luomu ry / Olli Häkämies

Monet kaupungit, kunnat ja ruokapalvelut silti pohtivat, mitä merkitystä luomuun vaihtamisella on? Tiedämme, että luomu edistää luonnon monimuotoisuutta, huolehtii maaperästä ja tarjoaa eläimille enemmän mahdollisuuksia voida hyvin, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa silloin, kun koulussa vaihdetaan maito tai sairaalassa puurohiutaleet luomuksi? Totuus on, että yksittäisten valintojen osalta on vaikea laskea, mikä merkitys valinnalla kulloinkin on. Kun valitaan vastuullisempia raaka-aineita, on useimmiten vain luotatettava siihen, että pieni puro yhdistyy isompaan virtaan ja vie vastuullisuustavoitteita eteenpäin, hidastaa luontokatoa, ilmastonmuutosta sekä vesien rehevöitymistä.

Jotain voidaan kuitenkin sanoa yksittäisen toimijan merkityksestä. Ruotsin luonnonsuojeluliitolla Naturskydforeningen on mielenkiintoinen laskuri luomun vaikutuksista. Sen avulla voi tarkastella kuinka paljon siirtyminen luomuun vähentää torjunta-aineiden ja keinolannoitteiden käyttöä. Vaikka laskurin parametrit kuvaavat Ruotsia, kannattaa siihen tutustua, koska ruoantuotanto on naapurimaassa melko samanlaista kuin meillä Suomessa. Kun keskimääräinen ruotsalainen koulu vaihtaa luomuksi maidon, perunat ja munat, laskurin mukaan säästyy 447 litraa valmista torjunta-aineseosta ja 773 kiloa keinolannoitteita. Lähes kaksi hehtaaria peltoa ja sen ympäröivää luontoa säästyy ruiskutuksilta. Kuulostaa ihan merkitykselliseltä valinnalta!

Entä sitten Suomessa? Luomumaito on yksi suosituimpia luomutuotteita ruokapalveluissa. Ruokaviraston tilastojen mukaan lukuvuoden 2021–2022 aikana kouluissa ja päiväkodeissa juotiin koulujakelutuella tuettua luomumaitoa yhteensä noin kolme miljoonaa litraa. Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että yli 300 lypsylehmää ja lypsylehmien kanssa elävät hiehot ja vasikat ovat saanut mahdollisuuden voida paremmin luomutilalla. Kolme miljoonaa litraa koulumaitoa vuodessa on taannut kaikille näille eläimille mahdollisuuden toteuttaa lajityypillisempää elämää ja laiduntaa nurmilla kesäisin. Luomu on nimittäin Suomessa ainoa viranomaisen valvoma tuotantotapa, joka takaa, että kaikki lehmät pääsevät kesällä laiduntamaan.

Kun ruokapalvelu valitsee ruokalistalleen, vaikka vain yhdenkin luomutuotetun elintarvikkeen, on sillä monenlaista merkitystä. Se edistää aina vastuullisuustavoitteita ja yhteistä hyvää. Luomu on myös tiukasti valvottu tuotantotapa. Sekä keittiö että ruuan syövä asiakas voi aina luottaa siihen, että luomuruoka on tuotettu noudattaen lainsäädäntöä tiukempia ehtoja ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.